2 thoughts on “Reconstructing and Analyzing Family Trees (my PhD project)

  1. For using HisKi as (one) starting point for analyses of social segregation, you might like to check, for example, Jarkko Keskinen’s PhD work “Oma ja yhteinen etu. Kauppiaiden keskinäinen kilpailu ja yhteistyö Porin paikallisyhteisössä 1765-1845″ (2012) or Merja Uotila’s recent ” Käsityöläinen kyläyhteisönsä jäsenenä : prosopografinen analyysi Hollolan käsityöläisistä 1810-1840″. For example.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s