Algoritmil voi saada kiinni / kenel on kovimmat rap-riimit

“Puolet räppäreist ei tajuu rimmaamisest mitään / ennen mikkiin päästämistä pitäis kirjalliset pitää”

Näin toteaa suomiräpin epäilemättä tämän hetken tunnetuin nimi, Cheek, kappaleessaan Kuka muu muka. Tässä kirjoituksessa kuvailen, miten tietokoneella voidaan löytää lyriikoissa esiintyviä riimejä automaattisesti ja tutkin, löytyykö edellä mainitulle Cheekin väitteelle katetta analysoimalla Suomen tunnetuimpien räppäreiden sanoituksia toteuttamallani tietokoneohjelmalla. Ohjelma laskee tunnistamiensa riimien pituuksia sekä arvioi artistin sanavaraston kokoa.

Riimittelyn ABC

Alkuun listaan muutamia säännönmukaisuuksia, joita olen vuosien kuuntelun saatossa havainnut rap-lyriikoissa. Räpissä riimin määritelmä on laveampi kuin esimerkiksi mitallisessa runoudessa; konsonanteilla ei ole juurikaan väliä, ja rimmaavat vokaalit voivat olla yhtä hyvin pitkiä tai lyhyitä. Näin ollen esimerkiksi sanat “ahkera” ja “laakea” muodostavat riimin.

Yksi keino, jolla räppäri voi näyttää taitonsa ja monesti myös saada biisinsä kuulostamaan paremmilta, on käyttää tuplariimejä, joissa ei rimmaa vain lainin viimeinen sana vaan kaksi viimeistä sanaa. Oppikirjaesimerkkinä tästä toimii kirjoituksen alun lainaus Cheekiltä, missä tuplariimin muodostaa sanapari “rimmaamisest mitään – kirjalliset pitää”. Tästä voi nousta vielä ns. nextille levelille muodostamalla multiriimejä, joissa useampi kuin kaksi viimeistä sanaa rimmaavat. Eikä rimmaavien sanojen tarvitse olla yksi yhteen, vaan yksi sana voi rimmata vaikkapa kahden lyhyen sanan kanssa (“ei saa – veisaa”).

Riimien automaattinen tunnistus

Seuraavaksi kuvaan Raplysaattoriksi nimeämäni ohjelman toimintaa. Jos et ole kiinnostunut teknisistä yksityiskohdista, voit hypätä suoraan seuraavaan lukuun.

Riimejä voidaan tunnistaa poistamalla lyriikoista ensin kaikki konsonantit ja tuplavokaalien jälkimmäinen vokaali ja sen jälkeen etsimällä tekstistä mahdollisimman pitkiä identtisiä vokaalijonoja. Tämän idean pohjalta toteutin ohjelman, joka toimii yleisellä tasolla seuraavalla tavalla:

 1. Käy konsonanteista ja tuplavokaaleista siivottu teksti lävitse sana sanalta.
 2. Jokaisen sanan kohdalla etsi pisin yhtenevä vokaalijono edellisen kymmenen sanan joukosta (vertaa ensin sanojen viimeisiä vokaaleja, sitten toisiksi viimeisiä ja jatka tätä, sanarajoista välittämättä, niin kauan kunnes vastaan tulee ensimmäinen eriävä vokaali).
 3. Määritä kappaleen keskimääräinen riimin pituus (=riimikerroin) laskemalla keskiarvo kunkin sanan pisimmän riimin vokaalimäärästä.

Näiden vaiheiden lisäksi ohjelma tekee alkuun muutamia esikäsittelyoperaatioita tekstille, kuten siivoaa pois kaikki välimerkit. Lisäksi ohjelma huomioi riimeissä muutamia erityistapauksia, kuten sen, että riimin alku- ja loppuosa eivät voi päättyä samaan sanaan (esimerkiksi kertosäkeistössä toistetaan tavallisesti samaa lausetta monta kertaa, mutta näitä toistoja ei voida laskea riimeiksi).

Tyypillisesti suurin osa riimeistä sijoittuu lainien loppuun, mutta koska lainien rajojen tunnistaminen tekstistä automaattisesti on haastavaa, ohjelma laskee pisimmän riimin jokaiselle sanalle. Tästä syystä mukaan tulee varmasti laskettua joitakin vokaaleiltaan yhteneviä sanoja, joita artisti ei ole tarkoittanut riimeiksi, mikä lisää pientä kohinaa kappaleesta laskettuun riimikertoimeen. Kohinan vähentämiseksi ohjelma jättääkin huomiotta yhden vokaalin mittaiset riimit, koska tarkoitukselliset riimit ovat harvoin näin lyhyitä.

Suomen pisimmät riimit kirjoittaa…?

Artistin riimikertoimen laskemiseksi tein lisäksi toisen ohjelman, joka hakee automaattisesti halutun artistin kaikkien saatavilla olevien kappaleiden sanoitukset eräältä lyriikoita tarjoavalta sivustolta. Sen jälkeen laskin Raplysaattorilla artistin jokaisen kappaleen riimikertoimen (riimien keskimääräisen pituuden) ja otin näistä keskiarvon. Alla olevassa taulukossa on listattu tarkastelemani artistit sekä heidän keskimääräiset riimikertoimensa.

Sijoitus Artisti Riimikerroin
1. Skandaali 1.429
2. Altis 1.427
3. Huge L 1.224
4. Paleface 1.222
5. Cheek 1.193
6. Sere 1.110
7. Brädi 1.060
8. Asa 0.995
9. Jodarok 0.986
10. Aste 0.973
11. Heikki Kuula 0.970
12. Sini Sabotage 0.961
13. Tuomas Kauhanen 0.957
14. JVG 0.937
15. Juju 0.923
16. Are 0.919
17. Mikael Gabriel 0.904
18. Pyhimys 0.891
19. Steen1 0.874
20. Stig 0.874
21. Uniikki 0.869
22. Stepa 0.863
23. Raptori 0.861
24. Timo Pieni Huijaus 0.853
25. Spekti 0.843
26. Juno 0.840
27. Elastinen 0.839
28. Stepa 0.835
29. Juice Leskinen 0.817
30. Lavis 0.817
31. Iso H 0.813
32. Tuuttimörkö 0.806
33. Jukka Poika 0.797
34. Petri Nygård 0.786
35. Ruudolf 0.751

Tuloksista nähdään, että viiden kärki erottuu selkeästi muista artisteista. Cheekin riimikerroin 1.2 on samaa luokkaa kuin Palefacen (vain suomenkieliset kappaleet huomioitu) ja Huge L:n kertoimet, mutta näistä vielä selvästi ylempänä löytyvät Skandaali ja Altis 1.4:n riimikertoimilla. Näistä artisteista ainakaan Huge L ja Altis eivät liene vielä noussut suuren yleisön tietoisuuteen ja Skandaalinkin toistaiseksi ainoat albumit on julkaistu jo vuosina 2003 sekä 2004. Toisaalta myös listan häntäpäästä löytyy yllätyksiä kuten se, että aivan Suomen tunnetuimpien räppärien joukkoon lukeutuva Elastinen on vasta sijalla 27.

Alle olen listannut muutamia Raplysaattorin löytämiä riimejä neljältä kärkiartistilta (rimmaava osuus lihavoitu):

Skandaali – Sun Muijas: “Sama mitä tuut tekemään, se pitää must enemmän / en sitä tuu menettää, se pistää sut menemään (riimin pituus 13 vokaalia)

Altis – Riivaaja: “Meen varaa huoneen saan samal vuoteen / ku voin ajaa huomen taas takas suomeen (riimin pituus 11 vokaalia)

Huge L – Eino-Leevi: “Vois kerran päiväs punnertaa, sen verran verbaalil tasol taas / ku alan sanottaa, teen herra kenraalist alokkaan (riimin pituus 10 vokaalia)

Paleface – Riisto Räppääjä: “Vihollisten erona on kokardien soikeus / oman käden oikeuskin on totaalinen poikkeus (riimin pituus 9 vokaalia)

Cheek – Jare Henrik Tiihonen: “Nöyrästi loskas Jarena kohti kevättä tarvon / kunnes illal stagella rotsi levällään taas on (riimin pituus 11 vokaalia)

Vähätteleekö Cheek taitojaan?

Elina Westinen on tutkinut väitöskirjatyössään kolmea suomalaista rap-artistia: Cheekiä, Pyhimystä ja Stepaa. Eräässä Westisen tekemässä haastattelussa Cheek kommentoi kollegoidensa kykyjä seuraavanlaisesti (Westinen 2014, 273):

“Pyhimyshän on niinku hyvä ja […] mut Stepa ni ei osaa mitää […] mä voisin verrata sitä niinku semmoseen just mitä ite teki joku kymmenen vuot sitte”.

Cheekin väite Stepan taidoista tai niiden puutteesta kuulostaa äkkiseltään hyvin ylimieliseltä. Riimikerroinvertailun perusteella sille löytyy kuitenkin näyttöä: Stepa sijoittuu riimikerroinvertailussa kolmanneksi viimeiseksi (sijalle 21.), kun taas Cheek itse on 4. sijalla. Mielenkiintoinen havainto on se, että Cheekin jo vuonna 2004 julkaistun albumin Avaimet Mun Kulmille riimikerroin on 1.25, joka on suurempi kuin hänen uusimman Kuka muu muka -nimisen levynsä riimikerroin 1.15. Tämän valossa Cheekin rinnastus Stepan taitojen ja hänen omien kymmenen vuoden takaisten kykyjensä välillä näyttäytyykin yllättäen vaatimattomana! Toisaalta voidaan kysyä, ovatko Cheekin omat lyyriset taidot kehittyneet ollenkaan viimeisten kymmenen vuoden aikana.

“Sanavarasto rajaton, taatusti voittamaton”

Rimmaavuuden lisäksi halusin tutkia myös sanoitusten sisältöä. Tämän mittaamiseksi laskin räppäreille seuraavan luvun: kuinka monta eri eli uniikkia sanaa esiintyy artistin kirjoittamien viimeisten 9000 sanan joukossa. Tämä mittari kuvaa sitä, kuinka suuri sanavarasto artistilla on käytössään. Vastaavaa menetelmää on aiemmin sovellettu englanninkielisille rap-sanoituksille.

Yhdeksäntuhatta sanaa vastaa noin kahta suomenkielistä albumia. Ne artistit, joiden sanoituksia ei löytynyt riittävästi, jätettiin analyysin ulkopuolelle. Sanojen eri taivutusmuodot on laskettu omiksi sanoikseen, koska slangikielisten sanojen perusmuotoja on haastavaa selvittää koneellisesti. Alla olevasta kuvasta löytyvät neljäntoista suomalaisen artistin uniikkien sanojen määrät sekä riimikertoimet. Kuvasta nähdään, että suurimmalla osalla artisteista uniikkien sanojen määrä on 3500-4500 sanan välillä, mutta joukosta erottuu kuitenkin yksi artisti, Asa, jolla uniikkeja sanoja on peräti 5607. Uskon, että yhtenä selityksenä tälle on se, että Asalla sanoitusten aihepiirit eivät rajoitu pelkästään esimerkiksi naisiin ja autoihin.

artists_2d1

Huomaa, että kuvassa näkyvät lukemat eivät kuvaa suoraan artistin sanavaraston absoluuttista kokoa, sillä esimerkiksi autost ja autoon lasketaan erillisiksi sanoiksi. Eri artistien uniikkien sanojen määriä vertailemalla voidaan kuitenkin selvittää, miten artistien sanavarastojen koot suhteutuvat toisiinsa, sillä kaikilla voitaneen olettaa esiintyvän sanojen taivutusmuotoja samassa suhteessa. Kokonaisuudessaan ne artistit, jotka pääsevät lähimmäksi kuvaajan oikeaa yläkulmaa, ovat näillä kahdella mittarilla mitattuna verbaalisesti taitavimpia. Yläkulmassa ammottava tyhjä aukko antaa ymmärtää, että Suomen rap-skenessä olisi vielä tilaa sellaiselle artistille, joka yhdistäisi Asan monipuolisuuden ja Skandaalin riimittelytaidot!

Lopuksi

Räppäreitä vertaillaan usein sen perusteella, kenellä on paras flow. Flowlle ei liene olemassa tarkkaa määritelmää, mutta uskon, että riimikerroin eli käytettyjen riimien pituus muodostaa siitä yhden osan. Tekijöitä on kuitenkin varmasti monia muitakin. Flown voisi sanoa kuvastavan sitä, kuinka helpolta artistin räppääminen kuulostaa ja miten sanojen rytmitys istuu yhteen taustalla soivan biitin kanssa. Omasta mielestäni esimerkiksi Ruudolfilla, joka jää riimikerroinvertailussa viimeiseksi, on parempi flow kuin monilla muilla listalta löytyvistä artisteista. Jatkotutkimuksen aiheeksi jääkin selvittää, millä muilla mittareilla artistin flowta voisi mitata.

P.S. Jos tämän kirjoituksen sattuu lukemaan joku, jolla on syvempää näkemystä rap-sanoitusten tekemisestä, kuulisin mielelläni ideoitasi!

(Päivitys 7.9.2014: Riimikertoimia voi nyt laskea itse osoitteessa raplysaattori.fi. Lähdekoodi saatavilla GitHubissa.)

(Päivitys 27.8.2014: Lisäsin joitain uusia artisteja riimikerroinvertailuun ja päivitin tekstiä sen mukaisesti. Aion julkaista lähiaikoina nettisivun, jossa voit laskea riimikertoimen haluamillesi sanoituksille. Lisäksi aion laittaa ohjelman lähdekoodin julkiseen jakoon. Jos haluat saada jatkossa tietoa näistä tai muista blogiini liittyvistä päivityksistä, käy tykkäämässä FB-sivustani.)

Lähteet:

Westinen, Elina. The discursive construction of authenticity: resources, scales and polycentricity in Finnish hip hop culture. PhD thesis, University of Jyväskylä, 2014.

102 thoughts on “Algoritmil voi saada kiinni / kenel on kovimmat rap-riimit

 1. En kyllä ihmettele yhtään miten kärkipäässä on ketkä on. Mielenkiintonen tekstikin, oli pakko lukea koko tutkimus hehheh. Mahtavaa, jos Eric saat tuota nettisivua väkerreltyä. Saattais olla kansalle käyttöäkin!

  Like

 2. Assonanssi-termi on historian saatossa määritelty monilla tavoin. Täällä aiheesta muutaman vuosien takaista höpinää:
  http://pikkujattilainen.blogspot.fi/2011/06/rap-riimien-epataydellisyydesta.html

  Cheekin ja muutaman muun räppärin huonouden vaikutusta lisää ehkä se, missä määrin artisti käyttää tuplavokaaleja yksittäisen vokaalin riimiparissa tai toisin päin. Jotkut eivät juuri koskaan sorru sellaiseen ja on muitakin tyylejä, jotka särähtyävät korvaan. Esimerkiksi kaksoiskonsonantin käyttö samojen vokaalien välissä heikentää riimiparien rytmillistä vastaavuutta: paPPa / maMMa vs. paPPa / laDa

  Jo perinteisessä runousopissa huomioidaan se, onko tavu lyhyt ja pitkä tai avoin tai sulkeutunut. Hyvin soljuvassa räp-riimissä on riittävästi saman pituisia tavuja, ja vaikka konsonantit eivät olisi samoja, niiden määrä ja sijainti on ainakin melkein sama. Vaikutusta flown vaikuttavuuteen on varmaan silläkin, onko konsonantti sellainen, jossa äänivirrassa esiintyy mikroskooppinen tauko (esim. L, N, M), paukahdus (P, T) tai säröä (S, R) … Jos yhdessä riimin puoliskossa on hiljaisia konsonantteja ja toisessa äänekkäitä, riimipari ei kuulosta yhdenmukaiselta. (Edellä en käyttänyt ihan virallisia foneettisia termejä…)

  Algoritmiin voisi esimerkiksi tehdä lisäyksen, että siivotessaan tuplavokaaleja se laskisi kuinka paljon kunkin artistin teksteistä niitä täytyy “siivota” ennen kuin varsinainen vokaalien vastaavuus paljastuu. Tätä voisi esimerkiksi kutsua riimien “likaisuudeksi”. Likainen (tai siivoton, sotkuinen yms.) räppäri ei välitä siitä kuinka usein ja millä tavoin hän rikkoo muuta rytmillistä symmetrisyyttä. Toinen melkoisen helppo likaisuuden mittari olisi tuplakonsonantit.

  Like

  • Kiitos, erittäin hyödyllisiä huomioita! Tuo “paPPa / maMMa vs. paPPa / laDa” -esimerkkisi on osuva ja olisi hyvä, jos algoritmi huomioisi tuollaiset tapaukset jotenkin. Epäilisin, että vokaalien suhteen räppärit pyrkivät tietoisesti assonanssiin, mutta konsonanttien suhteen saatetaan mennä enemmän mututuntumalla. Eli kokeillaan, millaisista konsonanteista muodostuva sana kuulostaisi rimmaavan parhaiten jonkin toisen, assonoivan sanan kanssa, eikä mietitä mitään sääntöjä sen kummemmin (korjatkaa mua räppärit, jos oon väärässä).

   Kun puhut “Cheekin ja muutaman muun räppärin huonoudesta” jää epäselväksi, mitä käytät vertailukohtana. Muita räppäreitä? Muita musiikkigenrejä? Perinteistä runoutta?

   Riimien “likaisuuden” suhteen täytyy muistaa, että likaisten riimien salliminen antaa räppärille enemmän vaihtoehtoja ja mahdollistaa näin ollen pidempien riimien kirjoittamisen. Likaisia riimejä kannattaa varmasti välttää, jos mahdollista, mutta ehkä likainenkin riimi on parempi kuin ei riimiä ollenkaan?

   Like

 3. Edellä en tietenkään tarkoittanut sanoa että tuplakonsonantit olisivat itsessään huonompia, vaan ainoastaan kaksoiskonsonanttien tai pitkien vokaalien käyttö vastaparina lyhyille. (Ei pitäisi kirjoitella tällaisista asioista keskellä yötä.)

  Like

 4. iha toimiva juttu täää koko juttu XD ! miten sitä muutenkaa ilmaisemaan. ois huikee saada englannin kielel vastaava ohjelma ja katsoo paljonko herra marshall matthersin riimi kerroin ois…

  Like

 5. On kyllä koko uutinen täysi läppä, kun yhtäkään Suomen kovimmista räppäreistä ei ole luettuna joukkoon (mm. Eevil Stöö, Dj Kridlokk, Are, Sairas T, Tapani Kansalainen, Francis Koira, Adebizi & Konna, Jontti & Shaka, Aivovuoto, Laineen Kasperi, Altis, Aztra, Dima-One, DJ Ibusal & Lobo, Tuuttimörkö, Jodarok, Julma-Henri, E.N.R.P., Panama Rayo, OG Ikonen, Eino Antiwäkki, Rekami, Jussi Kuoma, Gettomasa, Hannes H, Hannibal & Soppa, Heikki Kuula [wanhat biisit], Ironine, Jeijjo & Nupi, Mac Bueno, Kallio UG, KauhiaJuha, Solonen & Kosola, Laiska Leppone, Steen1, Paperi-T, Petos ja Retale ) vaan ainoastaan nämä mainstream-popparit. Nämä jätkät eivät ole koskaan räppiä nähneetkään.

  Like

  • Tuntuu, että tällaisten kommenttien ainoa tarkoitus on nostaa itseään esille jonain underground räpin parhaana asiantuntijana-kuka osaa nimetä eniten artisteja. Suurin osa listallasi olevista räppäreistä on sellaisia, joita ei muutakuin hyvin marginaalinen joukko kutsuisi Suomen kovimmiksi räppäreiksi. Syy siihen, miksi kaikkia räppäreitä ei ole käsitelty löytyy kyllä tekstistä.

   Kommenttisi on täysi läppä, kun valitat että jotain aivan marginaaliartisteja ei käsitellä jutussa. Jo ihan korvalla kuulee moista näistä, että jäävät kauas taakse parhaista. Listalla kaikenlisäksi on muitakin kuin mainstream popparit. Sen kyllä myönnän että useampiakin siinä voisi olla

   Like

  • Huomasin joo 🙂

   Otsikkoon liittyen voisinkin heittää kaikille lukijoille haasteeksi keksiä tän kirjotuksen aiheeseen sopiva otsikko, jossa esiintyy pidempi kuin toi mun käyttämä kuuden vokaalin mittainen riimi 😉

   Like

 6. Mielenkiintoinen tutkimus!

  Onko huomioitu, että käytetyssä lyriikkakirjastossa esim. Ruudolfilla löytyy kappaleiden remix-versiot omina kappaleinaan (Herk-ik remix ja vaimo-ongelmii -remix)?

  Entä onko kertosäkeiden esitystapa huomioitu? Jollain artisteilla kertosäkeet on kirjoitettu aina kokonaan auki, joillain taas vain (kertosäe x2). Tämä vaikuttaa oleellisesti uniikkien sanojen määrään. Myös Asan ylivoimaisuuteen vaikuttaa kertosäkeiden vähyys.

  Eli onko käytetty data vertailukelpoista?

  Like

  • Hyviä pointteja!

   Remix-versioita en ole poistanut, koska se olisi vaatinut kaikkien kappalaiden läpikäymistä manuaalisesti, mitä olen pyrkinyt välttelemään. “Featured Songs” ja “Other Songs” -osioiden alta löytyvät biisit olen kuitenkin poistanut, koska niissä esiintyy monesti muitakin kuin artisti itse.

   Kertosäkeiden esitystavan olen huomioinut siten, että yhtenä esikäsittelyvaiheena säilytän sellaisista riveistä, jotka esiintyvät useaan kertaan sanoituksissa, vain ensimmäisen esiintymän. Näin ollen kertosäe ei toistu sanoituksissa, jos se on kirjoitettu identtisesti joka kohdissa.

   Like

 7. Tosi hyvä keksintö tämä. Niin kauan jengin kanssa kiistelty mikä on hyvin tehtyä ja mikä ei. Sellaset idioottilyriikat kirjottaa ihan kuka vaan missä riimit sijottuu viimiselle sanalle tai tavulle. Mutta löytyy kyllä myös vitusti enemmän lyyrisesti lahjakkaita räppäreitä mitä osan tossa jotku jo mainitsikin. Teknisyys nousee hyvin esille esimerkiksi tossa Kajon ja S-mollin perustamassa Skriivaa ku riivaa battleliigassa. Siellä lähestulkoon jokainen battlaaja tekee todella teknisesti settinsä. Melkein jokanen myös on biisejäkin tehnyt/tekee aktiivisesti, näistä nyt esille esimerkiksi: Kajo, Karo, Altis, Ironine, Toneboe, Rivo, 2nen, Santeri jne. Käykää tutustumassa. Youtubessa on pitkä lista eri bätlejä. Kaikkien noiden biiseissäkin esiintyy kovia riimejä roppakaupalla. Sit Gettomasa on tosi kova varsinkin tolla uudella Vellamo LP:llä. Mutta big up tän tekijälle, jos pikkuhiljaa ihmiset alkais arvostaan sitä tekstiä mihin on nähty vaivaa ja mitkä on kirjotettu minuutissa 8)

  Like

 8. Ihan mielenkiinnolla Huge L:än versestä tässä biisissä vois laskea kertoimet. 2:07 eteenpäin. Mietin vain, että tajuaako kyseinen softa nopesti pienissä osissa rimmaavia sanoja. esim. hipidihipidi hittii, pääs kilisi vilisi nippi, mä mikidi mikitin mikkiiin, neidol pikinit minimit vissiin.
  esim. antaako ohjelma suuremmat pointsit jos hitaaseen biittiin joku nyygoordi rimmaisi; olin..autolla…kaupas..äidin kaa../ olin tauolla..saunas…päivin kaa. (lue toi ärsyttävällä äänellä)
  miten tää toimii?

  Dont Drop The Mic – Helium feat. Huge L

  Like

 9. Ihan hauska vertailu, mutta ei tää nyt oikeesti kerro hittojakaan räppärin kovuudesta. Kukaan ei tosissaan voi sanoa esim. Cheekin tai Sini Sabotagen olevan Ruudolffia kovempi räppää. 😀 Mietin vaan, että kun jotkut tuntuu ottavan tosissaan, että räppärin paremmuus mitataan riimien pituudella. Ei oteta huomioon flowta, riimien sisältöä, friistaileja tai mitään muutakaan.

  Like

  • “Raplysaattori ei toimi sellaisenaan englanninkielisille kappaleille, koska sanoja ei lausuta niin kuin ne kirjoitetaan, joten riimejä ei voi havaita yksinkertaisesti vokaaleja vertailemalla.”

   Like

 10. Hienoa tehä tämmösiä vertailuja, ei siinä. Mutta mitä hyötyä niistä multi- tai tuplariimeistä on, jos ne ei tarkota yhtään mitään? Esim. Cheekiltä löytyy multi-ja tuplariimejä, mutta sisältö on aivan täyttä kuraa, niin mitä väliä? Ihan onnessaa lasketaan multi-ja tuplariimejä, sitten kehutaan, että joo tää on kovin räppää, kattokaa ku joka biisis multiriimii, mutta sisältö on täyttä paskaa.

  Like

 11. Laineen Kasperi olis hyvä saada listalle. Siltä on kuitenkin tullut useampi oma levy ja vierailee paljon muiden biiseissä, joten matskua luulis löytyvän.

  Like

 12. Vastaus Ericin haasteeseen:

  Ku kelaa hippi hoppi biisei ja miettii poppi piirei/
  löytyy vähemmä kovii riimei ku kielioppi virheit/

  suomiräpist puheenolle, valtaosa roskast/
  saatas lyyriseks – jos jengi riimit mun sanavarastosta ostas/

  tää otsikko menee ehkä vierest aiheen/
  -mut henkisesti tähän paljon pistin kiinni/
  tää laskee suomiräpin tason, sekä miehen maineen/
  -niinku algoritmi riimit

  joo…

  Liked by 1 person

 13. tohon ku kuuntelis Tuomion osuuden “Fättii, sil omal vitun sairaal taval” Kehäkettu ja Koponen -ep:ltä joka siis on koko verse yhtä multiriimiä…

  Like

Leave a Reply to Tapio Berschewsky Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s